Logo Katolickie Przedszkole w Lęborku

Ramowy plan dnia

7:00 - 8:15

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne według pomysłów dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, samoobsługowe, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8:30 - 9:00

Śniadanie, kształtowanie nawyków samodzielnego, kulturalnego, estetycznego zjadania posiłków.

9:00 - 9:15

Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne.

9:15 - 10:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia wychowawczo – edukacyjne, realizowane według Wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych; zajęcia dodatkowe, język angielski, religia.

10:30 - 11:45

Swobodne zabawy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym – zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11:45 - 12:00

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe.

12:00 - 14:00

Dzieci młodsze:

Obiad, czynności porządkowe, odpoczynek poobiedni (leżakowanie), słuchanie bajek, kołysanek, muzyki.

Dzieci starsze:

Obiad, czynności porządkowe, czytanie bajek, słuchanie muzyki, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

14:00 - 14:30

Podwieczorek.

14:30 - 16:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, inicjowanie działalności plastycznej, zabawy konstrukcyjne i tematyczne. Integracja dzieci z różnych grup wiekowych. Kontakty indywidualne nauczycielek z dziećmi.

Przejdź do góry strony