Logo Katolickie Przedszkole w Lęborku

Regulamin

REGULAMIN

KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W LĘBORKU

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 -16:30.
 2. Przyprowadzanie dzieci trwa do godziny 8:00; odbiór do godziny 16:30.
 3. Rodzice za pobyt w przedszkolu wnoszą stałą opłatę miesięczną i stawkę żywieniową. Opłaty za przedszkole pobierane są: do 15 każdego miesiąca. Za nieobecność dziecka odlicza się stawkę żywieniową.
 4. Dzieci przyprowadzane są przez Rodziców lub osoby upoważnione przez nich, o których poinformowane są wychowawczynie na piśmie.
 1. Przedszkole nie odpowiada za uszkodzone lub zniszczone rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci.
 2. Każde dziecko na swojej półce w szatni powinno mieć podpisane rzeczy na zmianę, odpowiednie do każdej pory roku.
 3. Dzieci chore /z katarem, kaszlem/ nie powinny być przyprowadzane do przedszkola.
 4. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 5. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
 6. W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci.
 7. W przedszkolu obchodzimy urodziny dzieci. Dziecko, które tego dnia ma swoje święto jest traktowane wyjątkowo i z tej okazji może przynieść do przedszkola poczęstunek. Odpowiedzialną za organizację uroczystości jest wychowawca grupy.
 8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.
 9. W przedszkolu prowadzona jest obserwacja oraz diagnoza gotowości szkolnej dziecka. Pierwsza obserwacja następuję po pierwszym miesiącu obecności dziecka w przedszkolu.
 10. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem, Regulaminem, Koncepcją Pracy Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola

Przejdź do góry strony